Arkiv 2014 – 2024

2014.03.26 Årsmøtet 2014.
2015.04.27 Årsmøtet 2015 – lån.
2015.04.27 Årsmøtet 2015.
2015.09.01 Ekstraordinært sameiermøte.
2016.03.14 Årsmøtet 2016.
2017.03.21 Årsmøtet 2017.
2017.11.21 Ekstraordinært sameiermøte.
2018.01.15 Kabeltv – opptrer styret usannferdig? – Obos eiendomsforvaltning villeder.
2018.04.17 Årsmøtet 2018
2018.04.17 Styreperioden 2018 – 2019
2018.05.09 Ventilasjonsanlegget – kontroll – fordeling av oppgaver.
2018.07.18 Vinduene – e-post til produsenten om vinduer som faller ut.
2018.07.31 Uteområdet – rettigheter – brukshevd etter 20 år. Styrets ansvar!
2018.07.31 Handelsskolekvartalet Grünerløkka.
2018.09.03 E-post til styret 26. april 2018 om vinduer, Homenet AS, bommen og annet.
2019.03.22 Regnskapet 2019 – eventuelle avvik. Container – verktøy og annet.
2019.04.03 Vinduer – «Årsmøtevedtak i 2019 om å bytte vinduene – referat fra årsmøtet er feil»
2019.05.04 Brev til styret om endring av årsmelding og anmodning om årsmøtereferater.
2019.05.18 Brannvarslingsanlegget – en fare for liv og helse.
2019.06.17 Ulovlig oppførte levegger. Brudd på plan og bygningsloven. Brudd på eierseksjonsloven.
2019.09.01 Fare for liv og helse – manglende belysning – flere farlige forhold.
2019.09.05 Ulovlig oppførte levegger. Varsel til Oslo kommune – plan og bygningsetaten – styrets redgjørelse.
2019.10.29 Ulovlig oppførte levegger – fordeling av omkostninger.
2019.11.23 Ombygging av kjølerom til møterom og kjøkken i 2017. Tiltaket er søknadspliktig. Ulovlig bruk!
2019.11.28 Det startet med en usannhet – Forliksrådet 28. november 2019. Stytrelederen med Obos eiendomsforvaltning på slep lyver – og blir trodd.
2019.12.05 Styreperioden 2018 – 2019: Grunner til ikke å skrive under på årsmelding og regnskap.
2019.12.06 Dom i Oslo forliksråd datert 6. desember 2019. En dom bygget på usannheter fra Styreleder.
2020.01.03 Rasering av uteområdet – vi har hevd etter bruk, vedlikehold og drift av området siden 1985.
2020.02.17 Angrep på uteområdet – veibygging og anleggsplass på vårt grøntområde og barnas lekeplass.
2020.04.12 Nye vinduer i oppgang A – hvorfor er vinduene skiftet? – hvem har betalt?
2020.05.21 Massiv overvåkning – Kameraovervåkning/Vibbo Mulig brudd på Personopplysningsloven.
2020.05.22 – Årsmøtet 2020 – innkalling og årsmelding er ufullstendig. Meldte saker er ikke behandlet. Ordinært årsmøte er dermed ikke avholdt.
2020.07.02 – Utemøbler – inngjerding – andre utemøbler er forsvunnet. Om regnskapet, container og verktøy.
2021.04.07 Årsmøtet 2021 – Sofienberggata 13 A-E Innkalling og meldte saker.
2021.04.07 Årsmøtet 2021 – Sofienberggata 13 A-E Innkalling og meldte saker.
2021.04.07 Årsmøtet 2021 – saklisten punkt 5 fjerning av tagging- gatekunst fra vegger og sokkel.
2021.04.07 Årsmøtet 2021 – kommentarer.
2021.11.13 Vidløftige planer – forslag om unødige påkostninger og finansiering.
2023.04.26 Årsmøtet 2023 – Kommentarer og dokumenter.
2023.04.26 Årsmøtet 2023 -om IN-ordningen
2024.02.04 Ekstraordinært årsmøte – Innlegg om manglende vedlikehold.
2024.02.04 Ekstraordinært årsmøte – innlegg om samarbeidsklima i styret.
2023.12.04 Ekstraordinært årsmøte – Innlegg om Kjennelse i Jordskifteretten
2024.01.12 Ekstraordinært Årsmøte 2 Eiere Forsøker Å Gjøre Avtale Bak Styrets Rygg.
2024.02.11 Ekstraordinært Årsmøte – Massiv kritikk.
2024.03.11 2024.02.05 Ekstraordinært årsmøte – sakens juridiske side.
2024.03.28 SBG13 Hotelldrift i Oppgang E – Mulig Avsluttet – ikke mulig å booke rom.
2024.06.19 Årsmøtet 2024 Sak fra Thore Hansen Seksjon 41.
2024.06.19 Det Ordinære Årsmøtet 2024.