Arkiv 2015 – 2023

2015.04.07 Årsmøtet 2015 – forslag 5 B sak om å ta opp lån.
2015.04.27 Årsmøtet 2015 Kommentarer – dokumenter
2017.03.21 Årsmøtet 2017 – kommentarer.
2017.11.21 IN-ordningen – styret handlet på tvers av vedtektene. Hva mener OBOS eiendomsforvaltning. Stort økonomisk tap.
2018.01.15 Kabeltv – opptrer styret usannferdig? – Obos eiendomsforvaltning villeder.
2018.04.17 Årsmøtet 2018 – kommentarer.
2018.05.09 Ventilasjonsanlegget – kontroll – fordeling av oppgaver.
2018.07.18 Vinduene – e-post til produsenten om vinduer som faller ut.
2018.07.31 Uteområdet – rettigheter – brukshevd etter 20 år. Dette er styrets ansvar!
2018.07.31 Handelsskolekvartalet – 128 husbankfinansierte selveierleiligheter på Grünerløkka.
2018.09.03 E-post til styret 26. april 2018 om vinduer, Homenet AS, bommen og annet.
2019.03.22 Regnskapet 2019 – eventuelle avvik. Container – verktøy og annet.
2019.04.03 Vinduer – «Årsmøtevedtak i 2019 om å bytte vinduene – referat fra årsmøtet er feil»
2019.05.04 Brev til styret om endring av årsmelding og anmodning om årsmøtereferater.
2019.05.18 Brannvarslingsanlegget – en fare for liv og helse.
2019.06.17 Ulovlig oppførte levegger. Brudd på plan og bygningsloven. Brudd på eierseksjonsloven.
2019.09.01 Fare for liv og helse – manglende belysning – flere farlige forhold.
2019.09.05 Ulovlig oppførte levegger. Varsel til Oslo kommune – plan og bygningsetaten – styrets redgjørelse.
2019.10.29 Ulovlig oppførte levegger – fordeling av omkostninger.
2019.11.23 Ombygging av kjølerom til møterom og kjøkken i 2017. Tiltaket er søknadspliktig. Ulovlig bruk!
2019.11.28 Det startet med en usannhet – Forliksrådet 28. november 2019. Terje Fachenberg med Obos eiendomsforvaltning på slep lyver – og blir trodd.
2019.12.05 Styreperioden 2018 – 2019: Grunner til ikke å skrive under på årsmelding og regnskap.
2019.12.06 Dom i Oslo forliksråd datert 6. desember 2019. En dom bygget på usannheter fra Terje Fachenberg.
2020.01.03 Rasering av uteområdet – vi har hevd etter bruk, vedlikehold og drift av området siden 1985.
2020.02.17 Angrep på uteområdet – veibygging og anleggsplass på vårt grøntområde og barnas lekeplass.
2020.04.12 Nye vinduer i oppgang A – hvorfor er vinduene skiftet? – hvem har betalt?
2020.05.21 Massiv overvåkning – Kameraovervåkning/Vibbo Mulig brudd på Personopplysningsloven.
2020.05.22 – Årsmøtet 2020 – innkalling og årsmelding er ufullstendig. Meldte saker er ikke behandlet. Ordinært årsmøte er dermed ikke avholdt.
2020.07.02 – Utemøbler – inngjerding – andre utemøbler er forsvunnet. Om regnskapet, container og verktøy.
2021.04.07 Årsmøtet 2021 – Sofienberggata 13 A-E Innkalling og meldte saker.
2021.04.07 Årsmøtet 2021 – Sofienberggata 13 A-E Innkalling og meldte saker.
2021.04.07 Årsmøtet 2021 – saklisten punkt 5 fjerning av tagging- gatekunst fra vegger og sokkel.
2021.04.07 Årsmøtet 2021 – kommentarer.
2023.04.26 Årsmøtet 2023 – Kommentarer og dokumenter.