2016.03.14 Årsmøtet 2016.

Årsmøtet ble avholdt 14. mars 2016. Det var 10 seksjonseiere tilstede. 14 representert ved fullmakt. Tilsammen 24 stemmeberettige. Det var meldt kun en sak fra seksjonseierne. Det gjaldt bytte av forretningsfører. Under årsmøtet 2015 ble det tatt opp lån for å finansiere nødvendig vedlikehold av bygget. Av interesse nå er hvordan disse midlene er brukt. Det burde komme frem i årsmeldingens del om styrets arbeid.

Styrets årsberetning – orientering om sameiets drift. Styret i perioden 2015 – 2016 presenterer en omfattende liste over styrets arbeid – sameiets drift. Alle punktene vil ikke bli omtalt her – men finnes egen fil.(pdf)

Sak A. Bytte av forretningsfører (Forslag fra en seksjonseier) Begrunnelsen er at Obos eiendomsforvaltning fremstår som dyr og at det finnes andre aktører i markedet som er like gode og billigere. Det vises også til kostnader med forsikring som kunne vært billigere. Forslaget ble trukket og dermed ikke stemt over.

Dokumenter.
2016.03.14 Årsmøtet 2016 – innkalling.
2016.03.14 Årsmøtet 2016 – sameiets drift.
2016.03.14 Årsmøtet 2016 – referat.
Styret 2015 – 2016.
Styret 2016 – 2017.

S. E. & O.