2018.01.15 Kabeltv – Styret fjerner tilbudet

I september 2017 skriver styret at sameiet sparer NOK 152.000,- pr år i kabeltv-utgifter. I januar 2018 skriver styrelederen at sameiet ikke sparer noen ting. Hvordan henger dette sammen.?

I mange år hadde vi i vårt sameie et utmerket kabeltv-anlegg. Canal-Digital viste seg å levere godt, stabilt og billig. Jeg hadde 40 digitale kanaler. Ingen dekoder, ingen ekstra fjernkontroll. Alt styrt fra tv-apparatets fjernkontroll og alt dette til en pris av ca. NOK 230,- pr. måned inkludert den del av felleskostnaden som falt på meg.

Canal-Digital sies opp – det skal spares penger. Derfor ble avtalen med Canal-digital sagt opp. Alt skulle gå over bredbåndnettet til Homenet AS. Jeg forsøkte et abonnement hos Viasat AS. Dette fungerte ikke. Jeg måtte ta sak i Brukerklagenemda for å komme ut av avtalen. Teknikken kalles IP-tv. Brukerklagenemda ga meg medhold.

*Det ble oppgitt at ingen leverandør av IP-tv støtter WI-FI – noe Viasat AS opplyser i medfølgende brukerhefte.
*Tilbudet hadde elendig lydkvalitet.
*Tilbudet hadde elendig bildekvalitet.
*Fjernkontrollen var veldig dysfunksjonell.
*For å få dette til å fungere måtte det legges nye kabler i leiligheten.

Viasat AS fungerer ikke som forventet. Ettersom tilbudet fra Viasat AS ikke fungerer skriver jeg den 15. januar en e-post til styret hvor jeg krever at tilbudet fra Canal-Digital gjenopprettes. Jeg går inn på Obos eiendomsforvaltning sine hjemmesider for å finne e-postadressen til styret.(pdf) Jeg skriver altså e-post til den e-postadresse Obos eiendomsforvaltning oppgir.(pdf) 31. januar 2018 etterlyser jeg svar på e-posten jeg sendte via sms.(pdf) Så følger en rekke tekstmeldinger frem og tilbake hvor jeg presenterer problemene med Homenet AS og Viasat AS.(pdf)

Obos eiendomsforvaltning villeder med feil e-postadresse til styret. Styrelederen påstår at han ikke bruker den e-postadressen Obos eiendomsforvaltning presenterer på sin hjemmeside.(pdf) Styrelederen påstår også at styret ikke sparer noen ting på å fjerne kabel-tv.(pdf). Da mener jeg at styret må gjenopprette tilgangen til Canal-Digital øyeblikkelig.(pdf) Styreledern påstår at fellesutgiftene med Canal-Digital koster 40.000/mnd. Jeg påstår noe annet. (pdf)

Andre utfordringer – uteområdet, ventilasjon IN-ordningen. Jeg lister også opp andre problemer: Uteområdet, ventilasjonsanlegget, IN-ordningen og til slutt kabeltv.(pdf) Til slutt en klassisk vennlighet fra Styrelederen.(pdf) Hele rekken av tekstmeldinger kommer her.(pdf)

Usannheter om å spare penger. I denne konversasjonen med tekstmeldinger påstår Terje Fachenberg at sameiet ikke sparer noen ting ved å si opp Canal-Digital. I halvårsrapporten fra høsten 2017 skryter styret av å ha spart 152.000,- pr. år.(pdf) Hvordan henger dette sammen??

Dokumenter.
2017.09.12 Styrets halvårsrapport høsten 2017.
2018.01.31 Sms-kommunikasjon med Styrelederen.
2018.01.15 E-post til styret – Styrelederen om kabeltv.
2018.01.15 Utsnitt av Obos eiendomsforvaltnings hjemmeside.
2017.03.21 Referat fra det ordinære årsmøtet 2017.
Styret 2017 – 2018.

S. E. & O.