2018.01.15 Kabeltv – her opptrer styret usannferdig! – Obos eiendomsforvaltning villeder.

I september 2017 skriver styret at sameiet sparer NOK 152.000,- pr år i kabel-tvutgifter. I januar 2018 skriver styrelederen at sameiet ikke sparer noen ting. Hvordan henger dette sammen.?

I mange år hadde vi i vårt sameie et utmerket kabeltv-anlegg. Canal-Digital viste seg å levere godt, stabilt og billig. Jeg hadde 40 digitale kanaler. Ingen dekoder, ingen ekstra fjernkontroll. Alt styrt fra tv-apparatets fjernkontroll og alt dette til en pris av ca. NOK 230,- pr. måned inkludert den del av felleskostnaden som falt på meg.

Canal-Digital sies opp – det skal spares penger. Derfor ble avtalen med Canal-digital sagt opp. Alt skulle gå over bredbåndnettet til Homenet AS. Jeg forsøkte et abonnement hos Viasat AS. Dette fungerte ikke. Jeg måtte ta sak i Brukerklagenemda for å komme ut av avtalen. Teknikken kalles IP-tv. Brukerklagenemda ga meg medhold.

1:Det ble oppgitt at ingen leverandør av IP-tv støtter WI-FI – noe Viasat AS opplyser i medfølgende brukerhefte.
2:Tilbudet hadde elendig lydkvalitet.
3:Tilbudet hadde elendig bildekvalitet.
4:Fjernkontrollen var veldig dysfunksjonell.
5: For å få dette til å fungere måtte det legges nye kabler i leiligheten.

Viasat AS fungerer ikke som forventet. Ettersom tilbudet fra Viasat AS ikke fungerer skriver jeg den 15. januar en e-post til styret hvor jeg krever at tilbudet fra Canal-Digital gjenopprettes. Jeg går inn på Obos eiendomsforvaltning sine hjemmesider for å finne e-postadressen til styret.(pdf) Jeg skriver altså e-post til den e-postadresse Obos eiendomsforvaltning oppgir.(pdf) 31. januar 2018 etterlyser jeg svar på e-posten jeg sendte via sms.(pdf) Så følger en rekke tekstmeldinger frem og tilbake hvor jeg presenterer problemene med Homenet AS og Viasat AS.(pdf)

Obos eiendomsforvaltning villeder med feil e-postadresse til styret. Styrelederen påstår at han ikke bruker den e-postadressen Obos eiendomsforvaltning presenterer på sin hjemmeside.(pdf) Styrelederen påstår også at styret ikke sparer noen ting på å fjerne kabel-tv.(pdf). Da mener jeg at styret må gjenopprette tilgangen til Canal-Digital øyeblikkelig.(pdf) Styreledern påstår at fellesutgiftene med Canal-Digital koster 40.000/mnd. Jeg påstår noe annet. (pdf)

Andre utfordringer – uteområdet, ventilasjon IN-ordningen. Jeg lister også opp andre problemer: Uteområdet, ventilasjonsanlegget, IN-ordningen og til slutt kabeltv.(pdf) Til slutt en klassisk vennlighet fra Styrelederen.(pdf) Hele rekken av tekstmeldinger kommer her.(pdf)

Usannheter om å spare penger. I denne konversasjonen med tekstmeldinger påstår Terje Fachenberg at sameiet ikke sparer noen ting ved å si opp Canal-Digital. I halvårsrapporten fra høsten 2017 skryter styret av å ha spart 152.000,- pr. år.(pdf) Hvordan henger dette sammen??

Dokumenter.
Styrets halvårsrapport høsten 2017.
Sms-kommunikasjon med Styrelederen.
2018.01.15 E-post til styret – Styrelederen om kabeltv.
2018.01.15 Utsnitt av Obos eiendomsforvaltnings hjemmeside.
2018.01.31 Sms fra styret Styrelederen om besparelser.
2018.01.30 SMS til styret Styrelederen om besparelser.
2017.03.21 Referat fra det ordinære årsmøtet 2017.
Styret 2017 – 2018.
Last ned innlegget som .pdf-fil.

Styret 2018 – 2019.
Referat fra det ordinære årsmøtet 2017.
Last ned innlegget som .pdf-fil.

S. E. & O.