2018.05.09 Ventilasjon – kontroll

Det var ønskelig med kontroll av ventilasjonsanlegget i alle leilighetene. Bakgrunnen var at det ofte feilkoblet ventilatorer direkte på ventilasjonsanlegget som dermed lager problemer for naboene. Videre er tilluften ofte blokkert for å spare strøm. Styrelederen påstår, som vanlig usannferdig, at jeg ikke utførte de oppgaver jeg var pålagt. Jeg gjorde mer enn det. De samme påstander fremkom under sak i forliksrådet i desember i 2019.

Ventilasjon – kontroll av eventuelle feilkoblinger. Innkallingen til styremøte nr. 1 i 2018 – 2019 – står det oppført som sak 2: «Ventilason». Det kan være denne. Styrelederen sender e-post til styremedlemmene med fordeling av oppgaver.(pdf) Vedleggene 1:(pdf) 2:(pdf)

Mine oppgaver – manglende tilgang. 3. juni sammenfatter det jeg hadde fått til. Det var problemer med tilgang til flere leilighetene. Jeg poengterte viktigheten av at tilluften ikke er blokkert, noe som vil føre til dårlig ventilasjon. Dette ville ikke Styrelederen bry seg om. Kontrollen ble dermed halvveis. Jeg sender e-post med vedlegg til Styrelederen.(pdf) Vedlegget.(pdf)

Manglende svar på e-poster. Det var vanskelig å komme inn i leilighetene. Jeg prøvde ved et par anledninger. Styrelederen etterlyser flere resultater i en e-post datert 4. juni 2018.(pdf) Ettersom jeg fortsatt etterlyser svar på tidligere e-poster svarer jeg han i en e-post 10. juni. Ved en lapsus er den første referansen til en e-post feildatert. Det skulle være 15.01.2018 og ikke 15.02.2018.(pdf)

Dokumenter.
2018.04.17 Referat fra det ordinære årsmøtet 2018.
2018.05.09 E-post fra Styrelederen om «Ventilason».
2018.06.03 E-post til styret – kontroll av ventilasjon.
2018.06.03 E-post om ventilasjon – vedlegget.
2018.06.04 E-post fra styret – etterlyser resultat av kontroll.
2018.05.10 E-post til styret om diverse.
2018.05.27 E-post til styret om fullmakter og annet.
Styret 2018 – 2019.

S. E. & O.