2018.07.31 Uteområdet rettigheter og brukshevd

Siden huset ble bygget i årene 1984 – 1985 har den nederste delen av uteområdet vært vårt. Uteområdet er anlagt på annen manns grunn, men har ved godkjenning av reguleringsplan og byggetillatelse vært en integrert del av uteområdet. Huset hadde ikke blitt bygget uten dette. Et annet moment er at kommunen har også behandelt det som vårt. Dette ved å unlate å gjøre noe som helst i 35 år.

Eiendommen – eierskap eller bruksrett. Det er en overdrivelse å si at uteområdet er pent. Særlig den nedre delen. Nå ryktes det at styret ikke vil holde dette i orden da det ikke tilhører oss. Styret tenker altså ikke på beboernes trivsel. Det har vært kjent lenge at området ikke – på papiret er vårt. Vi har forvaltet området siden 1985 – og har dermed forpliktelser.(pdf)

Utemøbler som er forsvunnet. Vi hadde to parkbenker. Disse var noe slitt, men kunne fint «oppgraderes». Disse forsvant! (Lenke til saken)

Rasering av uteområdet. I og med oppgradering og restaurering av Toftesgate 69 ble uteområdet inngjerdet og sterk forringet.
(Les hele saken)

*Huset hadde ikke blitt bygget uten medfølgende uteområde. (byggesak)
*Etter tegningene er knapt nok rampene opp mot inngangene på «vår eiendom»
*Området er blitt brukt som vårt i  35 år.
*Det er våre boder.
*Det våre utebelysning.
*Det er våre grøntområder – de er blitt vedlikeholdt av oss.
*Området er hele tiden håndhevet med våre husordensregler.
*Det har vært vårt vinter og sommervedlikehold.
*De store «søkkene» på den nederste delen skyldes mest sannsynlig drenering fra våre kummer. Disse er laget for å drenere overflatevann bort fra huset. Disse må sjekkes og må eventuelt graves opp.
*Det er våre trær.
*Det er våre fastmonterte utemøbler.
Dokumenter.
2018.04.14 Årsmøtet 2018 – referat.
2012.08.10 Kartutsnitt «Handelsskolekvartalet»
Styret 2018 – 2019.


S. E. & O.