2019.03.22 Regnskapet 2019 – eventuelle avvik.

Under kapittelet » Andre driftskostnader» nærmere beskrevet under note 10 etterlyser jeg svar på noen punkter. Det gjelder containerleie, verktøy og redskaper. Det er også naturlig å etterlyse snøfreseren som ser ut til å ha forsvunnet. Kan det være lovbrudd her?

Containerleie er fakturert med kr. 14.750. Så vidt meg bekjent er det ikke vært noen container her de siste årene – nærmere bestemt de siste 3 årene. Videre ville en slik leie koste kr. 4.000 – 5000. Det er altså fakturert for ca 3 containere. Vi må se bilaget! Jeg skriver e-post til styret om dette.(pdf)

Verktøy og redskaper – hvor er de? Verktøy og redskaper er fakturet med kr. 16.906,- Hva slags verktøy er det som er kjøpt inn. Vaktmesteren har sine egne verktøy og redskaper. Hva gjelder dette? Vi må se bilagene! Styret svarer i en e-post 22. mai 2020.(pdf)

Snøfreseren – hvor er den blitt av. For noen år siden ble det kjøpt inn snøfreser. Den kostet i sin tid ca. 15.000 kroner.som vaktmesteren brukte på vinterstid. Den var en vesentlig investering den gangen. Hvor er den blitt av? Noen styremedlemmer har vært med i mange år og må vite noe.

Dokumenter.
Referat fra det ordinære årsmøtet 2020.
2020.05.15 E-post til styret om regnskapet og diverse.
2020.05.22 E-post fra styret om diverse omkostninger.
2020.05.22 Årsmeldingen – regnskapet – note 10.
Styret 2019 – 2020.
Styret 2020 – 2021.


S. E. & O.