2019.04.03 Årsmøtet 2019 – referatet et falsum om vinduer

Under årsmøtet i 2019 ble det bestemt at sameiet i fellesskap skal utrede å bytte ut vinduene. Jeg forstår ikke dette. Om èn eller flere seksjonseiere ikke har overholdt vedlikeholdsplikten eller har på noe vis klart å ødelegge vinduet sitt, så er ikke det fellesskapets ansvar. De det gjelder kan når som helst bytte sine vinduer til vinduer som er like og har samme farge.

Vinduer – en del av vedlikeholdsplikten. Jeg forstår ikke dette. Om en eller flere seksjonseiere ikke har overholdt vedlikeholdsplikten eller har på noe vis klart å ødelegge vinduet sitt, så er ikke det fellesskapets ansvar. De det gjelder kan når som helst bytte sine vinduer til vinduer som er like og har samme farge. Det ble vedtatt å utrede saken om nye vinduer under årsmøtet 2019.(pdf) I følge eierseksjonsloven § 32 er vedlikehold av vinduer en del av seksjonseiers ansvar.(Lenke til § 32 i eierseksjonsloven). Det er blitt presentert en del løgner om dette: «at vinduer er en del av bygningskroppen, og dermed styrets ansvar.» og videre: » Utvendig vedlikehold er styrets ansvar og vinduer er en del av fasaden» Ingen av disse påstandene er nevnt i eierseksjonsloven – og dermed en bløff.

Jeg har vært i kontakt med produsenten. De har ikke fått melding om tilsvarende hendelser. Konklusjon: Vinduene trenger ikke å byttes. Vinduene trenger vedlikehold.
Om en del av vinduer faller ut, er det feil bruk. Da kunne dette også skje da huset og dermed vinduene var nye. (Lenke til saken)

Sameiet leide inn en konsulent som skulle sjekke vinduenes tilstand. Rapporten har jeg ikke sett, men det han sa til meg var at vinduene fint kunne vare flere år fremover med riktig (og lovpålagt) vedlikehold. Et styremedlem dengang kan bekrefte dette.

Referatet viser at vedtaket om utredning av bytte av vinduer var enstemmig. Med henvisning til ovennevnte tviler jeg sterkt på at jeg har stemt for forslaget. Referatet er dermed på dette punktet et falsum.

Dokumenter.
2019.04.03 Referat fra årsmøtet 2019.
Styret 2018 – 2019.
Styret 2019 – 2020.


S. E. & O.

2019.04.03 Årsmøtet 2019.

Det ordinære årsmøtet for 2019 ble avholdt 3. april 2019 på Grünerløkka seniorsenter. Det var 11 seksjonseiere til stede samt 11 representert ved fullmakter – tilsammen 22 stemmeberettige. I tillegg til de lovpålagte sakene ble det fremmet 2 saker innkommet fra eierne. Begge sakene gjelder vedlikehold, vinduer og utgangsdør i oppgang E.

Bytte av utgangsdør i oppgang E. I følge saksfremstillingen bråker døren både når folk skal ut og inn. Den smeller. Mange bruker heller ikke nøkkelbrikken med den håndholdte låsen med det resultatet at døren står oppe hele dagen. Forslag til vedtak: «Styret bytter 2 utgangsdører i år.» Vedtak: Godkjent enstemmig.

Bytte vinduer. saksfremstilling: «Vinduer trekker veldig og er veldig gamle så det er på tide å bytte dem ut» Forslag til vedtak: «Styret ingangsetter utredning og innhenting av tilbud på vinduer og innkaller deretter til ekstraordinært årsmøte. Dette bør skje så raskt som mulig. Vedtak: Godkjent enstemmig

Hvis flertall:

a) Låneopptak.
Ved låneopptak på samme vilkår (3,25%) og over 25 år vil dette tilsvarer en økning i felleskostnadene på kr 105 til kr 228
Forslag til vedtak: Styret får fullmakt til å ta opp lån stort kr 2 000 000
Vedtak: Utgår
b) Ekstraordinær innbetaling
Ved ekstraordinær innbetaling vil beløpet være mellom 21 505 og 46 530.
Forslag til vedtak: Styret får fullmakt til å innhente ekstrakapital fra seksjonseierne.
Vedtak: Utgår.
Dokumenter.
2019.04.03 Innkalling til ordinært årsmøte 2019.
2019.04.03 Referat fra det ordinære årsmøtet 2019.
Styret 2018 – 2019.
Styret 2019 – 2020.

S.E.&O.