2019.04.03 Årsmøtet 2019 – referatet et falsum om vinduer

Under årsmøtet i 2019 ble det bestemt at sameiet i fellesskap skal utrede å bytte ut vinduene. Jeg forstår ikke dette. Om èn eller flere seksjonseiere ikke har overholdt vedlikeholdsplikten eller har på noe vis klart å ødelegge vinduet sitt, så er ikke det fellesskapets ansvar. De det gjelder kan når som helst bytte sine vinduer til vinduer som er like og har samme farge.

Vinduer – en del av vedlikeholdsplikten. Jeg forstår ikke dette. Om en eller flere seksjonseiere ikke har overholdt vedlikeholdsplikten eller har på noe vis klart å ødelegge vinduet sitt, så er ikke det fellesskapets ansvar. De det gjelder kan når som helst bytte sine vinduer til vinduer som er like og har samme farge. Det ble vedtatt å utrede saken om nye vinduer under årsmøtet 2019.(pdf) I følge eierseksjonsloven § 32 er vedlikehold av vinduer en del av seksjonseiers ansvar.(Lenke til § 32 i eierseksjonsloven). Det er blitt presentert en del løgner om dette: «at vinduer er en del av bygningskroppen, og dermed styrets ansvar.» og videre: » Utvendig vedlikehold er styrets ansvar og vinduer er en del av fasaden» Ingen av disse påstandene er nevnt i eierseksjonsloven – og dermed en bløff.

Jeg har vært i kontakt med produsenten. De har ikke fått melding om tilsvarende hendelser. Konklusjon: Vinduene trenger ikke å byttes. Vinduene trenger vedlikehold.
Om en del av vinduer faller ut, er det feil bruk. Da kunne dette også skje da huset og dermed vinduene var nye. (Lenke til saken)

Sameiet leide inn en konsulent som skulle sjekke vinduenes tilstand. Rapporten har jeg ikke sett, men det han sa til meg var at vinduene fint kunne vare flere år fremover med riktig (og lovpålagt) vedlikehold. Et styremedlem dengang kan bekrefte dette.

Referatet viser at vedtaket om utredning av bytte av vinduer var enstemmig. Med henvisning til ovennevnte tviler jeg sterkt på at jeg har stemt for forslaget. Referatet er dermed på dette punktet et falsum.

Dokumenter.
2019.04.03 Referat fra årsmøtet 2019.
Styret 2018 – 2019.
Styret 2019 – 2020.


S. E. & O.