2019.05.04 Endring av årsmelding og anmodning om årsmøtereferater.

Det ble lagt brev i styrets postkasse 6. mai 2019. Brevene handlet om årsmelding og om referat fra sameiets årsmøte. Det kom ikke noe svar. Samme henvendelser ble derfor sendt rekommandert 11. juni samme år. Den rekommanderte sendingen ble ikke hentet. I begynnelsen av juli kom det svar ført i pennen av Obos eiendomsforvaltnings konsulent.

Referater fra årsmøter – endring i rutiner? I alle år er det mottatt referat fra sameiets årsmøte automatisk. Fra og med 2017 kom det ikke noe referat. Det var samme år som Fachenberg ble valgt til styreleder at endringen skjedde. Referatene etterlyser jeg i brev lagt i sameiets postkasse i oppgang B den 6. mai 2019.(pdf) Det etterlyses også endring av årsmeldingen som ble lovet under årsmøtet 2019.(pdf)

Ikke besvarte brev – rekommandert sending. Brevene ble ikke besvart. Med tillegg av brev om manglene eller ustabil ventilasjon ble brevene sendt rekommandert den 11. juni 2019

Årsmeldingen – endring – brev fra Obos eiendomsforvaltning. Imidlertid kom det brev fra Obos eiendomsforvaltning datert 1. juli 2019. Her skriver Obos at årsmelding og regnskap ikke kan endres slik hun lovet ved begynnelsen av årsmøtet 2019. Ettersom den rekommanderte sendingen ikke ble hentet må dette brevet med vedlegg være svar på brev lagt i styrets postkasse 4. mai 2019.(pdf) og vedlegget.(pdf)

Årsmøtereferater – automatikk. Det kom også svar på henvendelsen om årsmøtereferater. Der ble det poengtert at jeg ikke tidligere har gjort krav på disse referatene. Dette har ikke vært nødvendig da disse i 35 år er kommet automatisk.

Dokumenter.
2019.05.04 Brev til styret om lovet endring av årsmelding.
2019.05.04 Brev til styret om referat fra tidligere årsmøter.
2019.07.01 Brev fra Obos om årsmøtereferater.
2019.07.01 Brev fra Obos om endring-av-aarsmelding.
2019.07.01 Brev fra Obos eiendomsforvaltning – vedlegget.
Styret 2018 – 2019.
Styret 2019 – 2020.


S. E. & O.