2019.11.23 Ombygging av kjølerom til møterom

Kjølerommet – tidligere vaktmesterboden ble ombygget sommeren/høsten 2017. Det første sporet av vaktmesterrommet som møterom er i en møteinnkalling til styremøte 1. september 2016. Ett år senere – i en halvårsrapport fra styret – opplyser styret at de har «Opprydding i vaktmesterrommet i oppgang B – Styret har ryddet opp i gammelt lager/vaktmesterrom og laget et pause/spiserom for arbeidere som jobber hos oss. Vi har også laget et styrerom / møterom der vi kan jobbe og avholde styremøter.»

Opprydding i kjølerom – vaktmesterrommet i oppgang B. Ett år senere – i en halvårsrapport fra styret opplyser styret at de har «Opprydding i vaktmesterrommet i oppgang B – Styret har ryddet opp i gammelt lager/vaktmesterrom og laget et pause/spiserom for arbeidere som jobber hos oss.(pdf) «Vi har også laget et styrerom / møterom der vi kan jobbe og avholde styremøter.»

Varsel til Oslo kommune – plan og bygningsetaten. Jeg varsler Oslo kommune – plan og bygningsetaten om mulig lovbrudd.(pdf) Her er en liste over saker meldt plan og bygningsetaten.(Lenke)

Brudd på plan og bygningsloven. Bruksendringen fra kjølerom til møterom med kjøkken, er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-3 Bruken kan dermed være ulovlig? Plan og bygningsetaten svarer i brev datert 12. desember 2019 at tiltaket er søknadspliktig.(pdf)

Dokumenter.
2017.09.00 Styrets halvårsrapport om tiltak.
2019.11.23 Varsel til Oslo kommune – ulovlig ombygging.
2019.12.12 Brev fra Plan og bygningsetaten om ulovlig tiltak.
2017.03.21 Referat fra det ordinære årsmøtet 2017.
2018.04.17 Referat fra det ordinære årsmøtet 2018.
2019.04.03 Referat fra det ordinære årsmøtet 2019.
Styret 2017 – 2018.
Styret 2018 – 2019.


S. E. & O.