2020.01.03 Rasering av uteområdet

Eierseksjonsloven § 57 om styrets oppgaver: «Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og beslutninger på årsmøtet.» Det å la utbyggerne ødelegge uteområdet vårt kan neppe være i samsvar med eierseksjonslovens § 57.(Lenke)

Avtale om kjøring over vårt område. Det er lite trolig at anleggsveien er bygget uten en avtale om å kunne kjøre i gjennom bommen og over vårt område. Har hele styret godkjent dette eller er det et enkelt styremedlem?(Lenke) Det er ikke fremkommet noen opplysninger som viser at sameiet har noen fordel av dette. Er det lovbrudd?

Vårt uteområde i 2009. Lekeplass for barna, sittegruppe for barn og voksne. Plener og sandkasse.

Ødeleggelse av vårt uteområde. Styret har latt andre rasere vårt uteområde. Trær er felt, det er bygget anleggsvei og sittegruppe er ødelagt. Videre har de latt store lastebiler kjøre inn på området. Dette er barnas lekeplass og voksnes område for rekreasjon. Er det til sameiets fordel?

Samme område i februar 2020. Det bygges anleggsvei over vårt område. Benker er fjernet, trær er felt.

Brudd på eierseksjonslovens § 4. Ved ikke å ivareta vårt uteområde bryter mest sannsynlig sameiets styre eierseksjonsloven. Under § 4 definisjoner pkt. C «I denne loven menes med e) – fellesareal: «de delene av eiendommen som ikke inngår i bruksenhetene.» (Lenke) Det ødelagte området inngår i pkt. C da vi har hatt bruksrett siden 1984 – 1985.

Uteområdet februar 2020. Trær er felt, benker fjernet og barnas lekeområde brukes som parkering.
Dokumenter.
2019.04.03 Referat fra det ordinære årsmøtet 2019.
1985.06.00 Skisse over uteområdet.
Styret 2019 – 2020.

S. E. & O.