2020.05.22 – Årsmøtet 2020 – ulovlig avholdt.

Det ble avholdt digitalt årsmøte i perioden 13. – 21. mai. Det anmodes om at man skal bruke tjenesten Vibbo fra Obos eiendomsforvaltning. Dette er blitt kalt ordinært årsmøte men er ikke lovlig innkalt. Selve møtet er heller ikke lovlig da styrets egne saker ikke er behandlet. I eierseksjonsloven § 43 – 5. avsnitt står det:

Saker meldt til årsmøtet – etter loven.«Saker som en seksjonseier ønsker behandlet i det ordinære årsmøtet, skal nevnes i innkallingen når styret har mottatt krav om det før fristen etter § 41.» Mine syv saker ble innmeldt før fristen gikk ut – og skulle dermed være med i årsmeldingen/innkallingen. Videre står det i § 44 – 1. avsnitt: «Årsmøtet skal behandle de sakene som er angitt i innkallingen til møtet.»(Lenke)

Innkallingen er dermed ikke lovlig. Videre er heller ikke årsmøtet lovlig da meldte saker ikke er kommet med i innkallingen og derfor ikke behandlet. «Frist for å avholde årsmøtet er satt til utgangen av juni. (§ 41 i eierseksjonsloven.)»(Lenke)

Om å avholde årsmøtet digitalt. I sakslisten i innkallingen er det et forslag om å utsette innkomne saker til det blir mulig å avholde fysisk årsmøte.(pdf) Dette – pkt 5 – skal altså behandles under årsmøtet. I referatet er dette punktet utelatt.(pdf) En sak som styret selv har ført opp er altså ikke behandlet og er dermed enda et lovbrudd. (§ 44 – 1-ledd) (Lenke til eierseksjonsloven)

*Innkallingen er dermed ikke lovlig.
*Innkallingen mangler innkomne saker.
*Ikke alle saker listet opp i sakslisten ble behandlet.
*Da er det ikke avholdt lovlig årsmøte etter fristen – utgangen av juni.
*Det heller ikke holdt valg, da det ikke er andre kandidater til styret enn styret selv. Da er det spørsmål om dette er lovlig.
*Styret behandler ikke saker de selv fører opp på sakslisten. (Pkt. 5)
*Forslaget fra styret presentert i e-post datert 17.04.2020 er ikke lovlig.
Dokumenter.
2020.04.17 E-post fra styret om utsettelse av årsmøtet.
2020.05.13 Innkalling – årsmøte side 2.
2020.05.13 Referat fra årsmøtet 2020.
Styret 2019 – 2020.
Styret 2020 – 2021.

S. E. & O.