2020.07.02 Utemøbler er forsvunnet – andre er inngjerdet

I alle år har vi hatt utemøbler plassert på våre uteområder – 2 parkbenker og 1 benk med hvitt understell. Disse ser ut til å være forsvunnet. Videre har utbygger av naboeiendommen Toftesgate 69 gjerdet inn og delvis fjernet de fastmonterte utemøblene. Hvor er de løse benkene blitt av? Nå har vi ingen utemøbler.

binary comment

Jeg skriver en e-post til styret og etterlyser benkene.(pdf) Et absolutt troverdig vitne opplyser at benkene ble fjernet av Telle Vedlikehold AS i 2019. Dette betyr at det ikke har vært mulig å bruke uteområdet som vanlig fordi det ikke er noe sted å sitte. Tidligere hadde vi 3 muligheter.

Uteområdet er forringet. Status i dag er at det ikke er noe sted å sitte i vårt område og det området vi forvalter. En benk er gjerdet inn i forbindelse med byggearbeidene i Toftesgate 69. De fastmonterte benkene – fire stykker er fjernet og de to parkbenkene er forsvunnet. Hva har styret tenkt å gjøre med dette?

Benkt til restaurering. Jeg får etterhvert tak i den ene benken innefor byggegjerdet. Den ble restaurert for egen regning og fremstår nå som brukbar. Den er hele tiden i bruk.

Dokumenter.
2020.06.16 E-post til styret om benker.
Styret 2020 – 2021.