2021.04.27 Årsmøtet 2021 – innkallingen. Punkt 01 Godkjenning av innkallingen.

Årsmøtet ble holdt i følge styrets opplegg i perioden 7. april til 10. april 2021. Hele opplegget med digitalt årsmøte utelukker de som ikke har digital kompetanse og/eller mangler nødvendig utstyr. Årsmøtet kan dermed være ulovlig.

Er det foretatt en selvstendig uhildet juridisk undersøkelse av dette? Mange her kan miste sin rettighet til å delta i årsmøtene. Det samme skjedde i 2020. Innkallingens saksliste til årets møte følger her: (pdf)

Det er usikkert om forslag en gjelder måten årsmøtet er innkalt på eller om det også gjelder innholdet. Når det gjelder innholdet er det vesentlige mangler og lovbrudd. Det samme gjelder årsmøtet 2020. Styret fremmer forslaget om å godkjenne forslaget. Styret fremmer forslag om vedtak. Her stiller styret seg over årsmøtet. Dette er ulovlig. Det er årsmøtets oppgave å behandle saker – ikke styrets. Altså et lovbrudd. (pdf)

Det er styrets leder, Lene Macri, som er ansvarlig for lovbruddet.

Lenker
Lenke til Huseiernes om årsmøtet
Eierseksjonsloven om årsmøtet
Styrets forslag til vedtak.