2020.07.02 – Utemøbler – inngjerding – andre utemøbler er forsvunnet. Om regnskapet og container og verktøy.

binary comment

I alle år har vi hatt utemøbler stående på våre uteområder – 2 parkbenker og 1 benk med hvitt understell. Disse ser ut til å være forsvunnet. Videre har utbygger av naboeiendommen Toftesgate 69 gjerdet inn og delevis fjernet de fastmonterte utemøblene. Hvor er de løse benkene blitt av. Nå har vi ingen utemøbler.

Jeg skriver en e-post til styret og etterlyser benkene. (pdf) Et absolutt troverdig vitne opplyser at benkene ble fjernet av Telle vedlikehold AS i 2019.

Det er naturlig å knytte dette til regnskapets konto som heter «Container.» Jeg klaget på dette til styret. En del av svaret er referert under. (pdf) Jeg stilte også spørsmål om innkjøp av verktøy og om hvor snøfreseren er blitt av. Snøfreseren representerte en verdi på ca. 15.000,- den gang den ble kjøpt inn. Ingen kan gjøre rede for hvor denne er blitt av. Her er en del av svaret.

«Her er det ikke tale om containere. Tenker denne konto tidligere har dekket container, og da er navnet aldri blitt endret. Det dreier seg om bortkjøring og kasting av gjenstander etterlatt på fellesområder. D.v.s. i gangarealer ved lofts og kjellerboder. Vi har bedt regnskapsansvarlige ved OBOS endre navnet til bortkjøring av søppel i fremtidige regnskap.»
Lenker
2020.05.15 E-post til styret om regnskapets post «Container»
2020.05.22 E-post fra styret om regnskapets post «Container»
2020.06.16 E-post til styret Saeed om utemøbler.