2021.04.07 Årsmøtet 2021 – punkt 9 – valg av tiiltsvalgte. Styret fremmer forslag som er i strid med vedtektene – og dermed krever 2/3 flertall. Forslaget skulle da vært fremmet som egen sak.

Under pkt. 9 i sakslisten til årsmøtet har jeg meldt meg selv som kandidat til verv som vararepresentant. Styret setter opp forslag om ingen vararepresentant. Dette er i mot vedtektene.

Jeg melder mitt kandidatur til verv som vararepresentant i styret for styreperioden 2021 – 2022. Hele tiden før Terje Fachenberg ble styreleder har vararepresentantene fått tilbud å deltagelse i styremøtene og ha tilgang til styrets dokumenter.

I følge vedtektenes § 9 (pdf) skal det velges opptil 2 vararepresentant(er) Dette kan ikke tolkes annerledes enn at det skal velges vararepresentanter. Her forsøker styret å omgå vedtektene ved å ikke ville velge vararepresentanter.

Dette er altså forsøk på brudd på vedtektenes § 9.