2021.04.07 Årsmøtet 2021 Sak til årsmøtet om tagging – gatekunst. Flere brudd på eierseksjonsloven.

Gatekunsten ble til i perioden Marte Relling Uri var styreleder. Jeg var på det styremøtet, som vararepresentant, hvor saken ble vedtatt. Jeg spør om dette kun gjelder sokkelen mot Toftesgate? – noe styrelederen bekrefter. Som kjent så ble det dobbelt så mye. Jeg melder sak om fjerning til årsmøtet 2020. (Lenke..)

Styret nekter å ta inn alle mine saker til årsmøtet 2020 – da de ikke er levert digitalt. Dette medfører flere brudd på eierseksjonsloven. Styret setter seg over loven – brudd på § 40. Styret nekter å ta inn saken i årsmeldingen – brudd på § 41 og styret nekter å la saken som post i sakslisten og ble derfor ikke behandlet. Dette er brudd på § 43. Det er også brudd på eierseksjonslovens § 44.

I denne saken er det altså 4 brudd på eierseksjonsloven.