2021.05.09 Årsmøtene 2020 og 2021 styrets begrunnelse for ikke å fremme mine saker.

2021.05.09
Ved årsmøtet 2020 ble jeg nektet å fremme mine saker. Det samme skjedde ved årsmøtet i 2021. Begrunnelsen for ikke å fremme mine saker er ved begge anledninger koronasituasjonen. Det er tvilsomt at å skrive inn mine saker i årsmeldingen og få de behandlet i årsmøtet er særlig smittefarlig.

Vi har en pandemi med hundretusener av døde og enda mange ganger flere syke. Er det ikke dypt umoralsk og uetisk å bruke den til å slippe å stå til ansvar for sine handlinger, slik styret gjør?

Lenker
2020.03.25 E-post fra styret om saker – årsmøtet 2020.
2020.03.24 E-post fra styret om saker – årsmøtet 2021.