2020.01.01 Ombygging av kjølerom til møterom og kjøkken i 2017. Tiltaket er søknadspliktig. Kan bruken av disse rommene være ulovlige?

Kjølerommet – senere vaktmesterboden ble ombygget sommeren/høsten 2017. Det første sporet av vaktmesterrommet som møterom er i en møteinnkalling til styremøte 1. september 2016. Ett år senere – i en halvårsrapport fra styret – opplyser styret at de har «Opprydding i vaktmesterrommet i oppgang B – Styret har ryddet opp i gammelt lager /vaktmesterrom og laget et pause/spiserom for arbeidere som jobber hos oss. Vi har også laget et styrerom / møterom der vi kan jobbe og avholde styremøter.»

Ett år senere – i en halvårsrapport fra styret opplyser styret at de har «Opprydding i vaktmesterrommet i oppgang B – Styret har ryddet opp i gammelt lager /vaktmesterrom og laget et pause/spiserom for arbeidere som jobber hos oss. (pdf) «Vi har også laget et styrerom / møterom der vi kan jobbe og avholde styremøter.» Jeg varsler Oslo kommune – plan og bygningsetaten om mulig lovbrudd. (lenke) her er en liste over saker meldt plan og bygningsetaten. (lenke)

Bruksendringen fra kjølerom til møterom med kjøkken, er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-3 Bruken kan dermed være ulovlig?

Lenker
2017.09.00 Styrets halvårsrapport om tiltak.
2017.09.00 Varsel til Oslo kommune – ulovlig ombygging.
2017.07.00 Liste hos plan og bygningsetaten over saker.