2020.03.16 Ødeleggelse av uteområdet – Kan styret her ha brutt plan og bygningsloven og eierseksjonsloven?

Oslo kommune ved plan og bygningsetaten har ved flere anledninger og til forskjellige personer presisert at det ikke skal kjøres på vårt område og «ihverfall ikke til naboeiendommene» Det er heller ikke i sameiets interesse at det kjøres lastebiler inn på vårt område. Det er dermed brudd på eierseksjonslovens § 57 og klart definert under § 4. Dette er barnas lekeplass.

Det å gjøre om vårt uteområde til byggeplass og bruke barnas lekeområde til kjørevei for lastebiler kan neppe være i samsvar med § 57 i plan og bygningsloven. Det ser ut til at styret legger til rette for dette. Har styret gjort det?

Bommen er akkurat låst opp slik at lastebilen kan kjøre ut igjen.

Lenker
2020.03.01 Innlegg om ødeleggelse av uteområdet.
2018.07.31 Innlegg om uteområdet – rettigheter og brukshevd.