2018.08.11 Porttelefonanlegget – et unødvendig stort monster.

Et for meg fullt fungerende porttelefonanlegg. Nå er dette demontert.
Hva har vi fått: Et monster med helt unødvendig stor bakplat
e. Navnelister mangler også.

Det er blitt satt opp nytt porttelefonanlegg. Hos meg fungerte det gamle utmerket. Hos noen er apparatene ødelagte på grunn av feil bruk. Er det riktig at alle skal betale for andres hærverk på sine egne porttelefonanlegg?? Det er heller ikke mulig å kalle opp leilighetene da det ikke finnes noen liste med navn og nummer.

Et monster med en alt for stor bakplate.