2021.04.07 Årsmøtet 2021 – innkallingen – sakslisten punkt 2 – valg av protokollvitner.

I sakslisten til årsmøtet 2021 er satt opp punkt 2 – valg av protokollvitner. Saken har et forslag til vedtak. Siri Veila velges til protokollvitne. Vedtaket er feil. Forslaget skal viser til flertall av protokollvitner vitner. Hvor er de andre? Dette er ikke etter forslaget.

Under punkt 1 i sakslisten er det spørsmål om møtet er lovlig innkalt. Det er da spørsmål om det er formaliteten ved innkallingen som er lovlig eller om det gjelder innholdet. (Lenke..) Her, under punkt 2 så endres sakslistens punkt 2 om protokollvitner til «protokollvitne» – altså en forvrenging.

Er dette et bevisst lovbrudd eller «trykkfeil» Om det er et bevisst lovbrudd er det styreleder Lene Macri som er ansvarlig.