2021.04.07 Årsmøtet 2021 – punkt 9 – valg av tillitsvalgte

I årsmeldingen er det listet opp styremedlemmer som har fungert i styreperioden 2020 -. 2021. to av disse er ikke lovlig valgt. Det er behandlet i eget innlegg. Det er helt klart beskrevet i vedtektene at styret skal ha varamedlemmer. Her forsøker styret seg på en svindel ved å foreslå at det ikke skal være varamedlemmer.

To av de påståtte styremedlemmene er ikke lovlig valgt – se eget innlegg (Lenke..) Dette gjelder styreperioden 2020 – 2021. Videre forsøker styret seg på en svindel. Vedtektene sier klart at det skal være vararepresentanter i styret. (Lenke..) Det er det samme vedtektsbruddet ved årsmøtet i 2020. (Dette vil bli behandlet i eget innlegg)

Videre er det spørsmål om årsmøtets legitimitet. Årsmøtet er ikke lovlig innkalt og er dermed ikke lovlig avholdt. Er da valget av tillitsvalgte lovlig? I følge referatet er Asher Saeed valt til styreleder for 1 år. Styremedlemmer: Andre van Bui, Thore Hansen og Jeton Kaloshi.

Styrets forsøk på å ikke velge vararepresentanter er et forsøk på vedtektsbrudd og dermed forsøk på svindel.

Jeg stilte til valg som vararepresentant fordi jeg ville ha innsyn i styrets arbeid. Hittil har jeg ikke fått tilgang til hverken styredokumeneter eller styremailen.