2021.04.07 Årsmøtet 2021 -Sak 5 – fjerning av tagging og gatekunst fra vegger/sokkel.

Forslaget ble fremmet til årsmøtet 2020. Styret nektet å ta det med i årsmeldingen. Dette er lovbrudd. (Se eget innlegg..) Det er på tide at dette forslummnede tiltaket blir fjernet. Det er nok slum her fra før – selv om noe er utbedret.

Jeg hadde regnet med, at da Terje Fachenberg ble valgt til styreleder i 2017 så ville det første oppdraget være å fjerne taggingen/gatkunsten som Marte Relling Uri var anvarlig for .(Lenke..) Jeg fremmet derfor forslag om dette til årsmøtet 2020.