2021.11.13 Vidløftige planer – forslag om unødige påkostninger og finansiering.

Dette innlegget vil i hovedsak omhandle vidløftige planer og forslag om unødige påkostninger etter at Marte Reling Uri gikk ut av styret. I hennes periode som styreleder har vi fått unødig mye gjeld – som igjen forårsaker høyere fellesomkostninger. Dumheter i perioden før vil bli behandlet i eget innlegg.

Skifte ut takstein med stålplater. I årsmeldingen til årsmøtet i 2017 foreslår styret å bytte ut hele taket. Takstein skal byttes ut med stålplater.1 Dette vil være en vesentlig forringelse av bygningsmassen. I årsmeldingen for 2018 kommer temaet opp igjen under overskriften «Fremtidige prosjekter» Ett punkt er «Nytt tak»2 Styret viser også til e-poster og til møter som styret selv har stått for. Det er meningsløst å vise til styrets interne dokumenter og møter som sameierne ikke har tilgang til.

Etter styrets skryteliste i årsmeldingen for styreperioden 2017 – 2018 kommer det en liste over fremtidige prosjekter. Her er igjen en linje om nytt tak.

Ny fasade. «Når en først har satt opp et stillas er det hensiktsmessig å ta fasaden. Samtidig er det et ønske om å oppgradere hele bakgården. Styret har budsjettert med at arbeid med å skifte tak, oppgradere fasaden og bakgården vil koste 10 millioner totalt. Vi har i dag 2 millioner igjen fra første låneopptak på 10 millioner og vil trenge et nytt lån på 8 millioner.» Sitatet er fra årsmeldingen 2017.3 Fasaden er slitt men det ville være meningsløst å bruke midler på fornyelse av fasaden når andre og viktigere prosjekter venter.

Nye vinduer. Vinduene i bygget er fra bygget var nytt i 1985. De er blitt malt en gang med styret som ansvarlig byggherre. Etter eierseksonslovens § 32 er vinduer seksjonseiers ansvar.5 Ingen, uten meg selv, har vedlikeholdt sine vinduer. Noen har forsøkt å omdefinere seksjonseiers vedlikeholdsplikt til kun å gjelde vinduene innvendig. Huseiernes landsforbund var helt tydelig på at dette er feil. Vedlikehold av vinduer er seksjonseiers ansvar utvendig og innvendig. Styret presenterer dette samt mye annet i en pamflett delt ut under det ekstraordinære sameiemøte i november 2017.6

Utvidelse av balkonger. Det var under det ekstraordinære sameiermøtet i november i 2017 at styret presenterte planer for utvidelse av balkonger, nye vinduer, tak, fasade, porttelefonanlegg og gårdsrom.

Innglassing av svalganger
Prosjekt bakgård
Kjeller – nytt bodanlegg
Salg av loft for utvikling
Dokumenter.
2017.03.21 Årsmeldingen for 2017 om taket.
2018.04.17 Årsmeldingen for 2018 om taket
2017.03.21 Årsmeldingen for 2017 om ny fasade
2018.04.17 Årsmeldingen for 2018 om ny fasade
2017.11.21 Utvikling av gården – planer fra styret.
Styret 2017 – 2018.
Styret 2018 – 2019.
Styret 2021 – 2022.
Last ned innlegget som .pdf-fil.

Styret 2021 – 2022.
Last ned innlegget som .pdf-fil.

S.E. & O.