2024.01.04 Ekstraordinært årsmøte – om Vedlikehold av bygningsmassen, Samarbeidsklima i Styret og Kjennelse i Jordskifteretten.

Det er 8 seksjonseiere som krever ekstraordinært årsmøte. Temaene disse 8 ønsker å ta opp i årsmøtet er: «MANGLENDE VEDLIKEHOLD AV BYGNINGSMASSE», «SAMARBEIDSKLIMA I STYRET» og «KJENNELSE I JORDSKIFTERETTEN». I det andre punktet er det et angrep på meg og min hjemmeside. Siden ble opprettet som et forsvar for sameiets interesser og mine. Vi er nå i den situasjonen at dere 8 seksjonseiere angriper mitt forsvar uttrykt på siden aadahl.no. Altså: jeg må forsvare meg mot angrep på mitt forsvar av sameiets og mine interesser. Hjemmmesiden har vært tilgjengelig i mange år. Mange avvik, som lovbrudd, vedtektsbrudd og brudd på årsmøtevedtak er avslørt og presentert. Jeg håper at siden har hatt en oppdragende virkning slik at flere avvik er blitt unngått.

Snarveier:
Ekstraordinært årsmøte om samarbeidsklima i styret.
Ekstraordinært årsmøte om Vedlikehold.
Ekstraordinært årsmøte om anke – dom i Jordskifteretten.

Vedlikehold av bygningsmasse. Det er Seksjonseier Hansen som står bak dette kravet. Han er tydeligvis ikke oppdatert på hva som foregår på vedlikeholdsfronten. Under dette avsnittet er det listet opp fire punkter. Les hele saken her.(Lenke)

Samarbeidsklima i styret. Det er ikke mer enn vanlig uenighet i sameiets styre slik jeg ser det. Vi tre andre samarbeider utmerket i styret og treffes fra tid til annet privat. Det fjerde styremedlemmet “furter” fordi han ikke får som han vil hele tiden. Beskrivelsen ser slik ut: «Dette er ikke bare i strid med allmenn folkeskikk, men må også vurderes opp mot lover om netthets.» Det er altså her snakk om https://www.aadahl.no. Hvorfor denne ble opprettet vil det bli redegjort for. Videre: det er blitt utarbeidet to juridiske utredninger betalt av fellesskapet. Det klages her over bruk av materiale som er tilegnet som styremedlem. Dette er feil. Det meste av materialet er kommet fra tidligere styremedlemmer. Om dette hadde vært problematisk, ville det sikkert vært påpekt i de to juridiske utredningene og ville vært brukt mot meg. Listen under er mitt forsvar på disse angrepene. I følge arkivet er det også kravstilleren til det ekstraordinære årsmøtet som ivret mest for å få meg kastet ut og tvangssolgt seksjonen. Dette er en ny standard for naboskap – og det er dette de som krever ekstraordinært årsmøte støtter. Seksjonseier Hansen selv sitter ikke i styret. Hvordan kan han vite noe inngående om dette? Les hele saken her.(Lenke)

Kjennelse i Jordskifteretten. Borettslaget Thorvald Meyersgate 62 har tidligere stevnet oss for Forliksrådet og etter det til Jordskifteretten. Vi fikk dom mot oss i Jordskifteretten. Vår nåværende advokat beskriver denne dommen som svak og er ikke basert på juss. I et ekstraordinært årsmøte i mai 2023 ble det avgjort at dommen fra Jordskifteretten skulle ankes. Etter dette er det fra to av våre seksjonseiere side blitt trukket i tvil hva vedtaket innebærer. De samme seksjonseiere har bak styrets rygg holdt møter med styret i borettslaget for å oppnå en avtale på tvers av vedtaket i årsmøtet. Det er en av disse seksjonseierne som nå krever ekstraordinært årsmøte for å omgjøre vedtaket fra mai i år. Les hele saken her.(Lenke)

Bedrageri?. Under det ordinære årsmøtet i 2015 ble det besluttet å ta opp lån på 10.000.000,- Dette på grunnlag av en rapport om byggets tilstand utarbeidet av Ingeniør-konsult. Senere er det blitt fremmet forslag om større påkostninger som ville ha økt gjeldsbyrden med i hvertfall det dobbelte. Problemet er at nesten ikke noe av beløpet på 10.000.000,- av låneopptaket gikk til å utbedre skader på bygget. Midlene gikk til mindre viktige ting om enn ikke bortkastede prosjekter. Det er vanskelig å unngå at tanken faller ned på bedrageri. Det vil bli utarbeidet et eget innlegg om dette.(Lenke)

Innlegg på hjemmesiden. Innholdet i innleggene på hjemmesiden har vært kjent i mange år. Om noe er feil har det vært rimelig med tid til å orientere meg om dette slik at jeg kunne rette opp feilene – med mindre at innholdet kan dokumenteres, bekreftes av vitner eller er selvopplevd. E-postadressen er kjent. 

Hele saken er delt i tre deler.
Ekstraordinært årsmøte om samarbeidsklima i styret.
Ekstraordinært årsmøte om Vedlikehold.
Ekstraordinært årsmøte om anke – dom i Jordskifteretten.

S.E.& O.

2024.03.28 SBG13 Hotelldrift i Oppgang E

Under arbeidet med sameiets offisielle hjemmeside kom jeg over noe eiendommelig. Det ser ut som om at det er hotelldrift i 5. etasje i oppgang E. Det er 2 seksjoner i den etasjen i oppgang E. For noen år siden kom det opp et meningsløst stort skilt på veggen til innkjørselen til Garasjen. Det er rimelig å anta at det her er en sammenheng.

APT. GRUNERLOKKA SBG13 – apartement. Apartement er å regne som hotelldrift. Lenkene er fortsatt aktive, men det ser ikke ut til å være mulig å booke plass. Her er lenken til Oslohoteles.net Det er grunn til å minne om at hotelldrift er brudd på sameiets vedtekter § 2.(pdf)

Meningsløst stort skilt ved innkjørsel til garasjen. For noen år siden kom det opp et meningsløst stort skilt ved innkjørselen til garasjen. Det er rimelig å anta at dette kom i sammenheng med drift av “Apt. Grunerlokka SBG13 – apartement. Skiltet ble vedtatt fjernet under et årsmøte. Det har kostet endel å anskaffe, montere og fjerne skiltet.

Flere lenker til Apt. Grunerlokka SBG13 – apartement. Det finnes sikkert flere tjenester hvor hotelldriften er reklamert for. Her er et til: “Visit Oslofjorden.no” Det var tidligere flere lenker til Apt. Grunerlokka SBG13 – apartement. Lenken over ser ut til å være “strippet”

Lenker fra noe tid tilbake:

Lenker.
Apartment Apt. Grunerlokka Sbg13 Hotel Oslo
Apt. Grünerløkka SBG13 — Visit Oslofjorden — Hoteller i Oslo
Det var tidligere en lang rekke med «reklame» for hotelldriften.
Dokumenter.
Vedtekter fra årsmøtet 2023.
Screendump fra siden “Hotels-in-Oslo.net”
Screendump fra “Navitime Transit”
Screendump fra “Oslo Hotels”
Dokumenter knyttet til driften av «Apt.Grunerlokka Sbg13 Hotel Oslo»


2024.02.05 Ekstraordinært årsmøte – sakens juridiske side.

Det ekstraordinære årsmøtet ble avholdt 5. februar 2024. Innkallingen omfattet en massiv kritikk av det sittende styret – og i særdeleshet kritikk av meg og min hjemmeside. De åtte kravstillerne til dette ekstraordinære årsmøtet, med Thore Hansen i spissen, fremmer noen krav i tillegg og bryter loven på vesentlige punkter. 

Årsmøtets vedtak om privat hjemmeside. Det er tvilsomt at årsmøtet eller styret kan fatte noe vedtak om min private hjemmeside. Dette gjelder ikke driften av sameiet og er derfor tøvete. Å pålegge styreleder å avholde møte med meg er derfor også tøv. Et slik møte, om det skulle blitt avholdt, ville blitt protokollert på følgende måte.(pdf)

Vederlag for styrearbeidet vil ikke bli utbetalt. Det er det ordinære årsmøtet som vedtar om det skal utbetales vederlag og størrelsen på dette. Loven nevner det ikke, men det har vært tradisjon i vårt sameie at det vedtas et beløp som vederlag til intern fordeling. Det er det avgåtte styret som kjenner arbeidsbelastningen for det enkelte styremedlem. Det er derfor i strid med loven at årsmøtet nekter et styremedlem vederlag. Kravstillerne med Thore Hansen i spissen forsøker seg her på et lovbrudd
(§ 55 i Eierseksjonsloven)

Ekskludering av styremedlemmer. Loven nevner ikke noe om ekskludering. Derimot er det noen linjer om fratredelse og tidsmessig varsel. Kravstillerne ser bort fra det faktum at det er årsmøtet som velger styre.(§ 44 i Eierseksjonsloven) Her forsøker kravstillerne igjen å bryte loven. Det er også forsøk på å bryte § 40. Kravstillerne forsøker å stille seg over årsmøtet.(§ 40 i Eierseksjonsloven).

Politianmeldelse. Kravstillerne truer her med å anmelde meg som eier av hjemmesiden “aadahl.no” til politiet. Så vidt meg bekjent er hjemmesiden blitt vurdert av to forskjellige jurister. Resultatet av disse vurderingene er at hjemmesiden ikke er ulovlig. Anmeld gjerne – lykke til!

Løgner om advarsler. Under det ekstraordinære årsmøtet i februar kom Thore Hansen med påstand om at jeg har fått “gjentatte advarsler” på grunn av hjemmesiden. Hjemmesiden har vært publisert i mange år. Ingen har kommet med noen kommentar til innholdet eller at den i det hele tatt eksisterer. Her lyver Hansen.

Noen ord om juss og folkeskikk. I saksgrunnlaget til denne saken skriver kravstillerne at “Dette er ikke bare i strid med allmenn folkeskikk, men må også vurderes opp mot lover om netthets.” Det er i beste fall underlig at jeg blir kritisert for manglende folkeskikk mens kravstillerne lyver og bryter loven på flere punkter.

Dokumenter.
2024.02.05 Ekstraordinært årsmøte sak 3 i innkallingen.
2024.02.14 Møte med styreleder om hjemmeside.
Styret 2023 – 2024.

S. E. & O.