Styret 2016 – 2017

StyrelederFor 1 årMarte Relling Uri
Styremedlem For 1 årErik Dahl
StyremedlemFor 1 årTerje Fachenberg
StyremedlemFor 1 år Daniell Andersen
Varamedlem For 1 årAli Liaqat
Varamedlem For 1 årDag Åadahl
Styret 26 – 2017

Referat fra det ordinære årsmøtet.