2020.07.02 – Utemøbler – inngjerding – andre utemøbler er forsvunnet. Om regnskapet, container og verktøy.

I alle år har vi hatt utemøbler stående på våre uteområder – 2 parkbenker og 1 benk med hvitt understell. Disse ser ut til å være forsvunnet. Videre har utbygger av naboeiendommen Toftesgate 69 gjerdet inn og delvis fjernet de fastmonterte utemøblene. Hvor er de løse benkene blitt av. Nå har vi ingen utemøbler.

binary comment

Etterlysning av utemøblene. Jeg skriver en e-post til styret og etterlyser benkene.(pdf) Et absolutt troverdig vitne opplyser at benkene ble fjernet av Telle vedlikehold AS i 2019.

Spørsmål om regnskapets post «Container» Det er naturlig å knytte dette til regnskapets konto som heter «Container.» Jeg klaget på dette til styret. En del av svaret er referert under.(pdf)

«Her er det ikke tale om containere. Tenker denne konto tidligere har dekket container, og da er navnet aldri blitt endret. Det dreier seg om bortkjøring og kasting av gjenstander etterlatt på fellesområder. D.v.s. i gangarealer ved lofts og kjellerboder. Vi har bedt regnskapsansvarlige ved OBOS endre navnet til bortkjøring av søppel i fremtidige regnskap.»

Snøfreser og annet verktøy er forsvunnet. Jeg stilte også spørsmål om innkjøp av verktøy og om hvor snøfreseren er blitt av. Snøfreseren representerte en verdi på ca. 15.000,- den gang den ble kjøpt inn. Ingen kan gjøre rede for hvor denne er blitt av.

Dokumenter.
2020.05.15 E-post til styret om regnskapets post «Container»
2020.05.22 E-post fra styret om regnskapet.
2020.06.16 E-post til styret om utemøbler.
2020.05.13 Referat fra det ordinære årsmøtet 2020.
Styret 2020 – 2021.
Last ned innlegget som .pdf-fil.

Styret 2020 – 2021.
Last ned innlegget som .pdf-fil.

S. E. & O.