2021.04.07 Årsmøtet 2021 – saklisten punkt 5 fjerning av tagging- gatekunst fra vegger og sokkel.

Som vararepresentant var jeg på det styremøtet vedtaket om tagging – gatekunst ble fattet. vedtaket gjaldt kun sokkelen mot Toftesgate. Som kjent ble det omtrent dobbelt så mye. Ikke bare sokkelen men også deler av veggen i 1. etasje.

Jeg trodde, at styret som ble valgt i 2017, skulle ta tak i dette å få taggingen fjernet.. Så skjedde ikke. Både til årsmøtet 2020 og årsmøtet 2021 meldte jeg saken til behandling. Under årsmøtet 2021 ble denne saken tatt med – og vedtatt.

Bildet til ventre viser hvordan taggingen tok seg ut frem til i sommer. Etter årsmøtets vedtak ble taggingen fjernet og vil bli erstattet med den originale malingen – og ikke minst maling som ikke skader morverket.

Arbeiderne som reparerte taket i sommer fikk i tillegg oppgaven med å fjerne taggingen. Nå skal restene fjernes og sokkelen skal males med den opprinnelige fargen – så nær som det er mulig å komme. Malingen som har vært brukt i «mange lag» tidligere kan skade murverket – særlig på den slemmede fasadestenen. Nå vil det bli brukt maling som «puster»

Sak til årsmøtet 2021
Årsmøtet 2021 sak 5 «Fjerning av tagging – gatekunst fra vegger/sokkel

2021.04.07 Årsmøtet 2021 -Sak 5 – fjerning av tagging og gatekunst fra vegger/sokkel.

Forslaget ble fremmet til årsmøtet 2020. Styret nektet å ta det med i årsmeldingen. Dette er lovbrudd. (Se eget innlegg..) Det er på tide at dette forslummnede tiltaket blir fjernet. Det er nok slum her fra før – selv om noe er utbedret.

Jeg hadde regnet med, at da Terje Fachenberg ble valgt til styreleder i 2017 så ville det første oppdraget være å fjerne taggingen/gatkunsten som Marte Relling Uri var anvarlig for .(Lenke..) Jeg fremmet derfor forslag om dette til årsmøtet 2020.

2021.04.07 Årsmøtet 2021 – saklisten punkt 5 Fjerning av tagging- gatekunst fra vegger og sokkel.

Taggingen – gatekunsten er sterkt skjemmende. Etter at Terje Fachenberg ble valgt til styreleder under årsmøtet i 2017 trodde jeg at det var styrets prioriterte oppgave å fjerne taggingen – gatekunsten. I tillegg til å være sterk skjemmende er både den og underlaget skadelig for murverket.

Som valgt vararepresentant var jeg på det styremøtet vedtaket om tagging – gatekunst ble fattet. Tiltaket gjaldt kun sokkelen mot Toftesgate. Som kjent ble det omtrent dobbelt så mye. Saken ble meldt til årsmøtet i 2020. Styret nektet å ta den med. Dette er brudd på eierseksjonsloven. Saker meldt innenfor fristen «skal tas med» og meldte saker «skal behandles under årsmøtet» Altså et nytt lovbrudd. (Lenke..)

Styret skriver en innstilling. Dette er saksbehandling – men nevner ikke at de nektet å fremme saken i 2020. Styrets innstilling er saksbehandling – noe årsmøtet skal gjøre. Styerts oppgave etter loven er å fremme saker – ikke behandle saker. Styret setter seg her over loven og bryter dermed eierseksjonslovens § 40. (Lenke..)

2021.04.07 Årsmøtet 2021 Sak til årsmøtet om tagging – gatekunst. Flere brudd på eierseksjonsloven.

Gatekunsten ble til i perioden Marte Relling Uri var styreleder. Jeg var på det styremøtet, som vararepresentant, hvor saken ble vedtatt. Jeg spør om dette kun gjelder sokkelen mot Toftesgate? – noe styrelederen bekrefter. Som kjent så ble det dobbelt så mye. Jeg melder sak om fjerning til årsmøtet 2020. (Lenke..)

Styret nekter å ta inn alle mine saker til årsmøtet 2020 – da de ikke er levert digitalt. Dette medfører flere brudd på eierseksjonsloven. Styret setter seg over loven – brudd på § 40. Styret nekter å ta inn saken i årsmeldingen – brudd på § 41 og styret nekter å la saken som post i sakslisten og ble derfor ikke behandlet. Dette er brudd på § 43. Det er også brudd på eierseksjonslovens § 44.

I denne saken er det altså 4 brudd på eierseksjonsloven.